Tussenstekker dimactor

Tussenstekker dimactor t.b.v. basic mode